Buster fylder 7 år til foråret. Han er startet skole og er i rivende udvikling. Han er videnbegærlig og nysgerrig. Han VIL gerne lære og i den seneste tid finder han ro og fordybelse i håndarbejde.

Det glæder mit håndarbejdsglade moderhjerte at simpelt håndarbejde kan glæde ham.